הגבר את היציבות שלך

הפוך את המחשבות שלך להערות טקסט ברורות

הקש על כפתור המיקרופון למעלה כדי להתחיל את ההקלטה שלך

שפת ההעתקה: זיהוי אוטומטי (עריכה)

שפת הסיכום: זיהוי אוטומטי (עריכה)

סיכום בצורת פסקאות סיכום בצורת נקודות