کارایی خود را افزایش دهید

افکار خود را به یادداشت های متنی واضح تبدیل کنید

برای شروع ضبط، روی دکمه میکروفون بالا کلیک کنید

زبان تبدیل: تشخیص خودکار (ویرایش)

زبان خلاصه: تشخیص خودکار (ویرایش)

به صورت پاراگراف به صورت لیست